แสดงเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 46 รายการ


เรื่องร้องทุกข์ที่ หัวข้อ ประเภท วันที่ ผู้แจ้ง สถานะ
CP5222 จำพาสเวอ์ด เข้างานบริการนักศึกษาไม่ได้ ระบบMIS/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 2015-06-18 10:11:20 ปฐมา ชุมศรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP5221 ขอกำหนดการรับปริญญา งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 2015-06-14 12:53:32 รัตน์พิสุทธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP5215 รหัสนักศึกษา ปัญหานักศึกษา 2015-06-03 12:28:26 จาตุรงค์ คูหามุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP5157 โทรศัพท์มหาวิทยาลัยติดต่อไม่ได้. นักศีกษาใหม่ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวไม่ได้ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2015-03-12 11:19:02 นางนลิน. หมุนแทน ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP5156 ไม่สามารถพิมพ์ใบรายงานตัวได้ค่ะ งานทะเบียน 2015-03-11 16:18:45 สลิษา มีชัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP5155 ไม่สามารถกรอกใบรายงานตัวได้ค่ะ งานทะเบียน 2015-03-11 10:28:01 นางสาว กาญจนาภรณ์ สมเขาใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP5154 ไม่สามารถพิมพ์ใบรายงานตัวได้ครับ งานทะเบียน 2015-03-11 10:19:21 จิรายุ ไหม่ซัอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP168 สมัครสมาชิก Lms ไม่ได้ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2013-07-19 14:36:48 นูรฟาดีละห์ สะตี ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP105 ขอรับทานสคิป งานทะเบียน 2013-04-14 20:07:56 บุปผารัตน์ ทองประภา ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP103 เปิดสอนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปี2556 งานทะเบียน 2013-04-13 18:08:28 Thanyalaksaporn Tieoyong ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP97 ทรานสคริปจะออกประมาณวันที่เท่าไหร่ เดือนไหนครับ งานทะเบียน 2013-03-25 10:58:28 นักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP82 ผลการการศึกษา งานทะเบียน 2012-11-06 14:45:00 นายธีระวัฒน์ หนูรักษ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP80 ติดตาม เรื่อง เดิม14 ส.ค 2555 งานทะเบียน 2012-10-26 01:48:09 พนมกร ขุนไกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP76 ศึกษาต่อวิชาชีพครู งานทะเบียน 2012-10-20 10:36:39 นางสุปรีดา ลือศิลป์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP72 ขออีเมล์ ฝ่ายสำนักงาน ส่งเสริม งานทะเบียน งานทะเบียน 2012-10-05 16:05:59 พนมกร ขุนไกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP71 สอบถามการขอเอกสารใบเกรด และ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบละเท่าไหร่ งานทะเบียน 2012-10-05 15:12:40 นางสาวพนมกร ขุนไกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP69 ระบบการศึกษากับธุรกิจ งานทะเบียน 2012-10-03 08:16:51 ก ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP66 เอกสารผิด งานทะเบียน 2012-09-28 22:52:58 นางสาวพนมกร ขุนไกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP62 การย้ายมหาวิทยาลัย งานทะเบียน 2012-09-19 15:55:29 นางสาวสิริกาญจน์ สมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
CP61 การเทียบโอน งานทะเบียน 2012-09-17 15:35:56 ศลีญา ช่วยชะนะ ดำเนินการเสร็จสิ้น


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
1 2 3