แสดงเรื่องร้องทุกข์ในสถานะรอรับทราบ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 334 รายการ


เรื่องร้องทุกข์ที่ หัวข้อ ประเภท วันที่ ผู้แจ้ง สถานะ
CP5333 ชื่อในใบปริญญาบัตร Transcript และใบรับรองคุณวุฒิไม่ถูกต้อง งานทะเบียน 2017-07-19 06:21:29 นางสาวจิฏาภัส แก้วโวหาร รอการรับทราบ
CP5330 ค่าเทอม ปัญหานักศึกษา 2016-02-28 18:54:36 สุทธิดา สังข์ทอง รอการรับทราบ
CP5329 กรอกข้อมูลรายงานตัวไม่ได้ งานทะเบียน 2015-12-27 15:19:55 ศิริรัตน์ จันทร์สุขศรี รอการรับทราบ
CP5328 ขอคำอธิบายรายวิชาการบัญชี1,การบัญชี2,หลักการตลาด,ภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน,เศรษฐศาสตร งานทะเบียน 2015-08-30 21:48:36 นางสาวรอซาน แวจิ รอการรับทราบ
CP5327 ลงทะเบียนเรียน งานทะเบียน 2015-08-28 17:23:45 นาย ธนาวุฒิ ประยูรเวชสุนทร รอการรับทราบ
CP5326 พักการเรียน งานทะเบียน 2015-08-28 13:33:09 พงษ์พันธ์ แตงเจริญ รอการรับทราบ
CP5250 ใบเบิกค่าเทอม งานทะเบียน 2015-08-08 20:45:15 นางสาว การัญตี สิงห์สา รอการรับทราบ
CP5241 ไม่สามารถไปรายงานตัวในวันที่2ได้ งานทะเบียน 2015-07-31 18:39:58 นายพัชรพงษ์ วุฒิจันทร์ รอการรับทราบ
CP5240 ใบเกรดและใบจบหายต้องทำยังไงบ้างค้า งานทะเบียน 2015-07-31 10:17:43 สุธามาศ หอมทอง รอการรับทราบ
CP5239 เข้าไปบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวไม่ได้ ต้องรายงานตัววันที่ 2 ส.ค. 58 ระบบMIS/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 2015-07-30 23:41:46 รัตนาภรณ์ เลิศไกร รอการรับทราบ
CP5237 ลืมรหัสผ่านเข้าระบบมหาลัย งานทะเบียน 2015-07-24 10:13:16 น.ส.กมลวรรณ วรรณศิริ รอการรับทราบ
CP5233 เข้าระบบลงทะเบียนไม่ได้ งานทะเบียน 2015-07-10 16:39:24 ฐิติมา. สุขมี รอการรับทราบ
CP5231 เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ลงทะเบียนรายวิชาที่ขอเปิดพิเศษ งานทะเบียน 2015-07-04 20:41:58 นายอับดุลเราะห์มัน สะแม รอการรับทราบ
CP5230 ตรวจสอบการจบการศึกษา ปัญหานักศึกษา 2015-07-04 10:29:58 นางสาวบุศรินทร์ นวลวัฒน์ รอการรับทราบ
CP5229 ทำไมยังไม่ได้รับใบปริญญาที่จะส่งมาที่บ้านค่ะ ระบบMIS/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 2015-07-03 15:44:35 สุดารัตน์ เพชรชู รอการรับทราบ
CP5228 รหัสผ่านผิดค่ะ ปัญหานักศึกษา 2015-07-01 21:10:47 ิอภิชญา ดำมุณี รอการรับทราบ
CP5227 เหตุ นักศึกษา ชื่อ ฤดีวัลย์ เพชรา โดน กล่าวหา จากบุคคล ภายนอก ทำให้เสี่ยมเสีบอีนมิใช้ความ จริง ปัญหานักศึกษา 2015-07-01 13:16:23 นาย สมภพ ทองมาก รอการรับทราบ
CP5226 ขอลาออกและขอคืนเงินส่วนที่พึงได้รับคืน ปัญหานักศึกษา 2015-06-26 11:45:29 น.ส.อรอุมา หีมบวช อยู่ระหว่างดำเนินการ
CP5220 การวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ งานทะเบียน 2015-06-12 17:15:06 นางสาวจุฑามาศ หม่วยนอก อยู่ระหว่างดำเนินการ
CP5219 ผลการเรียนต่ำกว่า 1.60 ปัญหานักศึกษา 2015-06-09 18:49:33 นายอภิสิทธิ์ อุทัยรังษี รอการรับทราบ


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17