ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 5 อัตรา  ได้แก่

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   จำนวน 2 อัตรา

2. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  จำนวน 1 อัตรา

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 5  อัตรา  ดังนี้

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

2. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จากวันที่ 21 ธันวาคม 2560   เป็นภายในวันที่ 25 ธันวาคม  2560  

 

----- ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ -----

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 11 อัตรา  ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา

3. คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา

4. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะครุศาสตร์  

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        -สาขาวิชาฟิสิกส์  จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

<< Start < Prev 21 22 23 24 Next > End >>
Page 22 of 24