05 Dec 2019   มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่มในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 
  05 Dec 2019   ศูนย์จิตอาสา มรส. รวมใจจิตอาสา 2,000 ดวง ลงพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 9 จุด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 
  04 Dec 2019   มรส.ชี้ทางเสริมวินัยทางการเงิน นศ.กยศ.สร้างค่านิยม“จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”
 
  30 Nov 2019   มรส.หนุนบุคลากรมีอาชีพเสริม พัฒนาทักษะเฉพาะทาง เตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
 
  29 Nov 2019   มรส.จับมือประเทศจีนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
  29 Nov 2019   มรส. ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ปัญหายากจนเกษตรกร เปิดสถานที่ท่องที่ยวบ้านภูริน สนองพระบรมราโชบาย ร.10