15 Oct 2019   มรส.ร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ กระตุ้น นศ. หวงแหน ประเพณีท้องถิ่น
 
  15 Oct 2019   มรส.จัดสัมมนา SRU Re-Profile สร้างอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
 
  15 Oct 2019   สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอน บ้านคลองเรือ พลังชุมชน พลังคนของพระราชา
 
  15 Oct 2019   มรส.ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
  13 Oct 2019   มรส.เดินหน้า“ปลดล็อคอุดมศึกษา”ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2562
 
  10 Oct 2019   มรส.ร่วมกับจ. สุราษฎร์ธานีติดตามความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ.-สฎ.