13 Jul 2019   มรส.จัดปฐมนิเทศนศ.มุสลิม สร้างคุณธรรม – จริยธรรมที่ ฝึกนศ.ก้าวสู่การเป็นผู้นําที่ดีในอนาคต
 
  13 Jul 2019   นศ.พยาบาล มรส. เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 11
 
  13 Jul 2019   ชาวราชภัฏสุราษฎร์ ฯ พร้อมใจ“ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.”
 
  13 Jul 2019   มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
 
  08 Jul 2019   โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
  04 Jul 2019   ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธนีจับมือปศุสัตว์จ.สุราษฎร์ธานี สนองปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ


19 Jul 2019     ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
09 Jul 2019     ขอเชิญชวน​คณะ​ผู้บริหาร​ อาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ นักศึกษา​ ร่วมสืบสานประเพณี วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 
08 Jul 2019     กิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "พุทธทาสศึกษา Buddhadãsa Study" ครั้งที่ 4
 
08 Jul 2019     การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
 
04 Jul 2019     บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
13 Jun 2019     ขอเชิญร่วมอบรม Stock Workshop เตรียมความพร้อมก่อนเทรดกับ Aspen