-->
  22 Oct 2019 การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
  21 Oct 2019 ประกาศรายชื่อรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2  
  10 Oct 2019 ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  
  01 Oct 2019 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1