15 May 2020   "มรส.เตรียมความพร้อมอาจารย์ทั้งม. จัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอน“ออนไลน์”สู้ภัยCOVID -19"
 
  15 May 2020   "มรส. ส่งต่อองความรู้สู่ผู้นําเด็กและเยาวชน ร่วมป้องกัน COVID-19"
 
  15 May 2020   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
  14 May 2020   มรส.เปิด“ตู้ปันน้ำใจ”ร่วมแบ่งปันสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย COVID -19
 
  13 May 2020   กยศ.จิตอาสา มรส. ปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด
 
  07 May 2020   มรส.จับมือจ.สุราฏร์ธานี เตรียมจัดตั้ง"ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม"