19 Jul 2018   มรส.รวมพลังหน่วยงานรอบมหาวิทยาลัย จัด“โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ”ถวาย ร.๑๐
 
  19 Jul 2018   พยาบาลฯ มรส.สร้างจิตอาสากระจายองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริงเตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัย
 
  19 Jul 2018   มรส.ไม่สิ้นคนดี รองอธิการสุดปลื้มมอบประกาศคุณงามความดีให้พนักงานต้นเเบบ
 
  19 Jul 2018   มรส. ปลูกฝัง เยาวชนสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด...เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  18 Jul 2018   นิเทศฯ มรส.จัด“พิธีไหว้ครู” น้อมวันทา บูชาคณาจารย์ ประจำปี 61
 
  18 Jul 2018   นิติฯ มรส.เดินหน้าสร้าง“นักนิติศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” เปิดโลกทัศน์ นศ.ชี้เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพกฎหมาย


19 Jul 2018     รับสมัคร..ผู้มีจิตอาสา สอนการเขี่ยน การอ่าน ภาษาไทยเบื้องต้น ให้กับน้อง ๆ ชาวพม่า
 
17 Jul 2018     ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
 
16 Jul 2018     เชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
 
04 Jul 2018     เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
19 Jun 2018     เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
12 Jun 2018     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยัน เพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561