22 Aug 2019   การอบรมโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 102
 
  22 Aug 2019   สนอ.มรส. สร้างความก้าวหน้ายกระดับบุคลากร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน...หวังทำแทนกันได้
 
  22 Aug 2019   มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง FTIR หวังต่อยอดพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรม
 
  22 Aug 2019   มรส. จัดงาน“ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 15 หนุนกีฬาเป็นสื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
  21 Aug 2019   ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จัดเสวนา “เหลียวหลัง มองหน้า วจก.” ร่วมทําบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารใหม่
 
  20 Aug 2019   มรส.เปิดบ้านโชว์ผลงานเยาวชนใต้ ภาพวาด เพลง คลิปสั้น “ สื่อ สิทธิ ศิลป์ ”