21 May 2018   กระทรวง มท. และภาคีเลือก มรส.เป็นหน่วยงานใสสะอาด เดินหน้าบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปลอดคอรัปชั่น
 
  18 May 2018   มรส. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด.
 
  17 May 2018   มรส. ติดอันดับ ๑๔ จากทั่วประเทศ ... ของผู้เข้ายืนยันสิทฺธิ์ รอบที่ ๒ โควตา ( Clearing House )
 
  11 May 2018   มรส.ร่วมเสวนาเตรียมกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ดันเเหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสุราษฎร์ฯ
 
  09 May 2018   มรส.เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสร้างผู้นำกิจกรรม 31 เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ เน้นส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
 
  09 May 2018   ครุฯ มรส. ติวเข้มเตรียมพร้อม นศ.เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานที่จริง


21 May 2018     รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 
18 May 2018     นิติฯ มรส.เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่10 
 
15 May 2018     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
11 May 2018     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)
 
11 May 2018     ขอเชิญร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
 
27 Apr 2018     รับสมัครเปิดรับสมัครแล้ว โครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี