17 ม.ค. 2560   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองคณะครุศาสตร์ มารายงานตัว ในวันที่ 20 มกราคม 2560
 
  17 ม.ค. 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
 
  14 ม.ค. 2560   ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ICT Update เกี่ยวกับ Data Science and iSchool"
 
  09 ม.ค. 2560   รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
 
  09 ม.ค. 2560   ขอเชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน วจก.เปิดบ้าน ครบรอบ 32 ปี คณะวิทยาการจัดการ
 
  29 ธ.ค. 2559   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้