20 ก.พ. 2560   ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตด้วยธรรมะ "สร้างแนวคิดเชิงบวก ตามแนวทางพุทธ แบบวิถีชีวิตท่านพุทธทาส ผ่านงานประพันธ์"
 
  10 ก.พ. 2560   รับนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9
 
  29 ม.ค. 2560   ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วรรณกรรมทักษิณศึกษา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต"
 
  24 ม.ค. 2560   ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 รอบรับตรง เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
 
  17 ม.ค. 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
 
  29 ธ.ค. 2559   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้