แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางภาษาระบบมัลติมีเดีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
Monday, 07 August 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ