SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
Monday, 06 March 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ราคากลางงานจ้างซ่อมครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ
   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ทำการ จำนวนไม่น้อยกว่า 13 นาย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลภาษาอังกฤษและภาษจีนโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารและเครื่องดื่มงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผุ้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง