แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อผ้าม่านและเคครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องเรียนอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 11/2560
Friday, 02 June 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ