SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางภาษาระบบมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ระบบ
Wednesday, 19 July 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศราคากลางงานจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี