แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาจัดงาน Creative MICE in Suratthani จำนวน ๑ งาน
Tuesday, 10 July 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ