SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  5 ก.ค. 2560สอบราคาเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน ๓,๖๐๐ user เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐
  3 ก.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบเครือข่ายสนเทศ เลขที่ E9/2560
  3 ก.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
  30 มิ.ย. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ(อาคารศาลาประสานใจ)
  30 มิ.ย. 2560ราคากลางงานเช่าชุดข้อสอบภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน ๓,๒๐๐ ชุด
  30 มิ.ย. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2560
  23 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 22 เครื่อง เลขที่ 10/2560
  23 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าม่านและเครื่องปรับอากาศฯ เลขที่ 11/2560
  22 มิ.ย. 2560ราคากลางงานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหอพักบุคลากร 1 รายการ
  20 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อผ้าม่านและเครื่องปรับอากาศฯ เลขที่ 11/2560
  19 มิ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น
  15 มิ.ย. 2560ราคากลางงานจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๐๐ ตัว
  15 มิ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๗๐๐ ตัว
  14 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 22 เครื่อง
  14 มิ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม2560
  12 มิ.ย. 2560ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่ 9/2560)
  12 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  7 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
  6 มิ.ย. 2560สอบราคาซื้อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลแบบ wall free form จำนวน ๑ ระบบ
  6 มิ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 มิ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลแบบ wall free form จำนวน ๑ ระบบ
  6 มิ.ย. 2560ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  5 มิ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมแซมห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๕ รายการ
  2 มิ.ย. 2560สอบราคาซื้อผ้าม่านและเคครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องเรียนอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 11/2560
  1 มิ.ย. 2560ราคากลางงานจัดซื้อที่นอนสามระบบ ขนาด ๓.๕ ฟุต จำนวน ๑๗๐ ใบ
  25 พ.ค. 2560สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 22 เครื่อง เลขที่ 10/2560
  25 พ.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน 1 ระบบ
  25 พ.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 ตัว
  24 พ.ค. 2560ประกาศการเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  23 พ.ค. 2560ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)
กำลังแสดงหน้าที่ 10 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>