SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1351 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  29 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดแท่นปฏิบัติการภาพพิมพ์
  29 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาล จำนวน 5 รายการ
  28 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้ององค์การนักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี1 รายการ
  26 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อหุ่นทางการพยาบาล จำนวน 5 รายการ
  26 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาล จำนวน 5 รายการ
  25 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงห้ององค์การนักศึกษา
  25 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อชุดแท่นปฏิบัติการภาพพิมพ์แกะไม้ฯ
  24 พ.ย. 2559ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายการตู้ดูดควันในห้องปฏิบัติการทางรังสี และชุดวัดการทดลอง
  24 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เลขที่ 50/2559
  24 พ.ย. 2559ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องบันทึกเสียงห้องดนตรีสากล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  24 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
  24 พ.ย. 2559ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดแถบสี
  24 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
  22 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
  21 พ.ย. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ฯ เลขที่ 58/2559
  21 พ.ย. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ฯ เลขที่ 57/2559
  21 พ.ย. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ฯ เลขที่ 56/2559
  21 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
  21 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
  18 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 2 รายการ
  18 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนองานจัดซื้อครุุภัณฑ์เครื่องดนตรั จำนวน 8 รายการ
  18 พ.ย. 2559ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ
  17 พ.ย. 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 พ.ย. 2559ประกาศยกเลิกการสอบราคา เลขที่ 44/2559 และ 45/2559
  16 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 2 รายการ และเครื่องดนตรี จำนวน 2 รายการ
  16 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวม ฯ ชั้น 5, 6
  15 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างติดตั้งระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
  15 พ.ย. 2559ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้ององค์การนักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  15 พ.ย. 2559ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้ององค์การนักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 12 จากทั้งหมด 46 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   หน้าถัดไป>>