คำค้น :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 3491 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  10 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ
  9 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ก 5258 จำนวน 1 รายการ
  9 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างกำจัดปลวก ชั้น 9 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ต.ค. 2561ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง
  9 ต.ค. 2561ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  9 ต.ค. 2561ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ จุดรับสัญญาณ (Access point) 1 รายการ
  9 ต.ค. 2561ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง 1 เครื่อง
  9 ต.ค. 2561ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ต.ค. 2561ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาขวดพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งและตัดโค่นต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ต.ค. 2561ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตัดแต่ง และตัดโค่นต้นไม้ จำนวน 1 งาน
  8 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและขาตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
  8 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือโครงการการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถื่นในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏฺบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุขศาสตร์ฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการขยายตัวและความบางของปากมดลูกฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคระาห์การเปลี่ยนแปลงของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อนฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคระาห์อัตลักษณ์ด้วยคลื่นอินฟาเรดฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏฺบัติการผลิตสื่อและภาพนิ่งฯ (8-11/10/61)
  8 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา การจ้างทำหนังสือโครงการการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จำนวน 450 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ต.ค. 2561ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานหอพัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ต.ค. 2561ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หอพักสมุย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดไอกรด ตู้ดูดควันพิษ ตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ท่อฯ
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ฯ
  8 ต.ค. 2561ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวตั้งแบบอัตโนมัติ ฯ
  8 ต.ค. 2561ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฯ
  8 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างขนย้ายและทเกองขยะมูลฝอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  5 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานคณะ จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ 12 จากทั้งหมด 117 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117   หน้าถัดไป>>