SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  7 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  7 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  7 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 2 รายการ เลขที่ 24/2559
  7 ต.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรร์กระจายสัญญาณ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
  7 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  7 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  7 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  7 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  6 ต.ค. 2559สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารและการบริการอินเทอรืเน็ต จำนวน 1 งาน เลขที่ 27/2559
  5 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  5 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
  26 ก.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์
  22 ก.ย. 2559ประกาศ ราคากลางงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ทำการ
  22 ก.ย. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 2 รายการ
  22 ก.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 3,500 user
  21 ก.ย. 2559ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพุทธทาศธรรมโฆษณ์
  19 ก.ย. 2559ประกาศ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  19 ก.ย. 2559ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  14 ก.ย. 2559ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง จำนวน 1 งาน
  13 ก.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  13 ก.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  13 ก.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 58 - มิถุนายน 59
  12 ก.ย. 2559สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน เลขที่ 23/2559
  11 ก.ย. 2559ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  9 ก.ย. 2559ขอให้เสนอราคางานจัดซื้อชุดเก้าอี้ที่นั่ง จำนวน ชุด ตามหนังสือที่ ศธ0561/ว2057
  8 ก.ย. 2559ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 ก.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จำนวน 36 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องเรียนอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรรณ์
  7 ก.ย. 2559ขอให้เสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ (Chiller) ที่ ศธ 0561/ว 2044 ลว 7 กันยายน 2559
  6 ก.ย. 2559สอบราคาเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 3,500 User เลขที่ 22/2559
  6 ก.ย. 2559ขอให้เสนอราคางานเช่าจอภาพ LED ตามหนังสือที่ ศธ0561/ว2008
กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>