SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1429 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  12 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 ธ.ค. 2560ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  10 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Notebook จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวีดีโอ และขากล้องวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อ พร้อมเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธ.ค. 2560ประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  8 ธ.ค. 2560สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  7 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวคราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ
  7 ธ.ค. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์หม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7 ธ.ค. 2560ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  6 ธ.ค. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  4 ธ.ค. 2560ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๐๐ ชุด
  4 ธ.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๐๐ ชุด
  3 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตใบยืมสินค้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุด จำนวน 1 ราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 1 ราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธ.ค. 2560ประกาศร่างประกวดราคางานจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  30 พ.ย. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ ฯ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 พ.ย. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อเก้าอี้ฟังบรรยาย Auditorium พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๔๘๙ ที่นั่ง
  30 พ.ย. 2560ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จังหวัดระนอง งวดที่ ๓
  30 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จังหวัดระนอง งวดที่ ๓
  30 พ.ย. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  30 พ.ย. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar Flow) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  30 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  30 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ (Low temperature incubator) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  30 พ.ย. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิสูง (High temperature incubator) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>