SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  5 มี.ค. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างกุฎิจำลองสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จำนวน 1 หลัง เลขที่ 14/2558
  5 มี.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 เลขที่ 16/2558
  3 มี.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 เลขที่ 16/2558
  3 มี.ค. 2558สอบราคาซื้อรถเข็น จำนวน 16 คัน ครั้งที่ 2 เลขที่ 15/2558
  2 มี.ค. 2558ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ
  2 มี.ค. 2558ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถเข็น จำนวน 16 คัน
  13 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 3 ลิขสิทธิ์ เลขที่ 13/2558
  9 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อผ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร เลขที่ 11/2558
  9 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ เลขที่ 12/2558
  5 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ เลขที่ 10/2558
  5 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อรถเข็น จำนวน 16 คัน เลขที่ 9/2558
  5 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด เลขที่ 8/2558
  2 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 1 ชุด เลขที่ 7/2558
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัยกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของการป้องกันอุทกภัยของภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง จ.สุราษฎร์ธานี "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปลากะพงขาวแบบมีส่วนร่วมของชาวประมงใน จ.สุราษฎร์ธานี "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจั เรื่อง "การสังเคราะห์ การตรวจสอบคุณลักษณะ และการเร่งปฏิกิริยาของไฮบริดซิลิกา / พอลิเมอร์ที่มี รูพรุนขนาดกลาง สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดซันของแอลกอฮอล์"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมุลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกในผักบางชนิดจาก จ.สุราษฎร์ธานี "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "เครื่องบดสับปาล์มน้ำมันแบบเคลื่อนที่"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ น้ำส้มสายชูหมัก และเครื่องดื่มน้ำส้มสายชู เพื่อสุขภาพจากลองกอง "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำย่อยต้นจากกับน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การประเมินการดูดซึมได้ (Oral Bioaccessibility) ของแร่ธาตุปริมาณน้อยในสาหร่ายขนนก (Caulerparacemosa var. corynephora) ที่ได้จากบริเวณชายฝั่ง จ.ตรัง "
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคางกลางงานวิจัย เรื่อง "รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบ โฮมสเตย์ในภาคใต้"
  2 ก.พ. 2558ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ"
กำลังแสดงหน้าที่ 27 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>