SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาครู
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพทางเคมีในหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) จากอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปาก
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรใน จ.สุราษฎร์ธานี
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง แบบจำลองการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยสมการเชิงโครงสร้าง
  16 ก.ค. 2557ยกเลิกการสอบราคาจ้างขุดบ่อบาดาล เลขที่ 41/2557
  15 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6,000 เล่ม
  10 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารใหม่คณะครุศาสตร์ เลขที่ 46/2557
  9 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 45/2557
  8 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างติดตั้งฝาไม้ปิดด้านข้างและด้านบนของชั้นวางหนังสือโลหะ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 44/2557
  8 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือโลหะ 2 ช่วงชั้น จำนวน 10 ชุด เลขที่ 43/2557
  6 ก.ค. 2557ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2557
  1 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 503 ตัว เลขที่ 42/2557
  24 มิ.ย. 2557ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จำนวน 1 หลัง
  23 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เลขที่ 41/2557
  20 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารวชิราลงกรณ จำนวน ๑๐ เครื่อง เลขที่ 40/2557
  17 มิ.ย. 2557ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ E5/2557
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 จำนวน 1 รายการ เลขที่ 37/2557
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาเช่าห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน 40 ห้อง ระยะเวลา 30 วัน เลขที่ 38/2557
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาเช่าแผงกั้นที่พักแขก พร้อมการติดตั้ง บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 288 บอร์ด เลขที่ 39/2557
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย เลขที่ 36/2557
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 35/2557
  11 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีจำนวน 10 รายการ เลขที่ 34/2557
  9 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฟิตเนส พร้อมการติดตั้ง ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ เลขที่ 33/2557
  9 มิ.ย. 2557ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลาการ จำนวน 1 หลัง เลขที่ E4/2557
  9 มิ.ย. 2557ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสาร งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ (9-12 มิถุนายน 2557)
  3 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง และอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (Power Module) จำนวน ๒ ชุด เลขที่ ๓๒/๒๕๕๗
  29 พ.ค. 2557ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 59 รายการ
  27 พ.ค. 2557ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 602 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 31 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>