SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1682 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  22 ส.ค. 2554สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย เลขที่ 50/2554 ครั้งที่ 2
  22 ส.ค. 2554ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย เลขที่ 43/2554
  20 ส.ค. 2554สอบราคาจ้างตัดเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 800 ตัว เลขที่ 51/2554
  19 ส.ค. 2554ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)งานจ้างก่อสร้างรั้วและคันกั้นน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารที่พักอาศัยบุคลากร (ฉบับปรับปรุง)
  18 ส.ค. 2554สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาหลวงพ่อโสธร ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เลขที่ 49/2554 ครั้งที่2
  18 ส.ค. 2554สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศาลาประธาน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 48/2554 ครั้งที่ 2
  18 ส.ค. 2554ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาหลวงพ่อโสธร ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว. อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เลขที่ 42/2554
  18 ส.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เลขที่ 47/2554
  17 ส.ค. 2554ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศาลาประธาน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 44/2554
  16 ส.ค. 2554ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 1 ปี (16-19 ส.ค.2554)
  16 ส.ค. 2554ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 118 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2554
  10 ส.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 46/2554
  8 ส.ค. 2554ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างรั้วและคันกั้นน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารที่พักอาศัยบุคลากร
  2 ส.ค. 2554ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑๑๘ เครื่อง ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว (2 ส.ค.-5 ส.ค. 2554)
  1 ส.ค. 2554ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสุนทรียศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2554
  1 ส.ค. 2554ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2554
  1 ส.ค. 2554สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย เลขที่ 43/2554
  1 ส.ค. 2554ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง เลขที่ 37/2554
  1 ส.ค. 2554ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๔๕/๒๕๕๔
  31 ก.ค. 2554เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบงานภูมิทัศน์รอบอาคารบรรณราชนครินทร์ 1 และ 2 เลขที่ 2/2554
  31 ก.ค. 2554สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศาลาประธาน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 44/2554
  31 ก.ค. 2554สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาหลวงพ่อโสธร ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 42/2554
  28 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 41/2554
  25 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง เลฃที่ 40/2554
  25 ก.ค. 2554ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑๑๘ เครื่อง (25-28 ก.ค. 2554)
  22 ก.ค. 2554ผลการพิจารณาการเสนองาน ออกแบบ เขียนแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  22 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อเก้าอี้นั่งฟังบรรยาย (Auditorium) พร้อมการติดตั้ง เลขที่ 39/2554
  22 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เลขที่ 38/2554
  12 ก.ค. 2554ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและไหล่ทางบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2554
  11 ก.ค. 2554สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง
กำลังแสดงหน้าที่ 54 จากทั้งหมด 57 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57   หน้าถัดไป>>