SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  24 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ
  24 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  24 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก
  20 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานซื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ
  20 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อพรม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
  20 ต.ค. 2560รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  20 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการ
  19 ต.ค. 2560ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  19 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งถนนซอย ๑ ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ
  18 ต.ค. 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนก่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  17 ต.ค. 2560งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ จำนวน 1 รายการ
  16 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง
  16 ต.ค. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
  16 ต.ค. 2560สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
  15 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  12 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างทำปกปริญญาบัตร
  11 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ
  11 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน ๑ รายการ
  10 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจรถนนบริเวณอาคารสุนทรียศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  10 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข้อสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 21 วิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาถ่ายภาพและวีดีโอแนะนำสถานที่ โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 ต.ค. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับพื้นที่ถมดินโดยรอบบ่อขยะของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 รายการ
  6 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการ
  6 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสามสัมผัส ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด
  6 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนเชิงความคิดสร้างสรรค์ ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด
  6 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาคาร ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด
  6 ต.ค. 2560.
  6 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องพักอาจารย์ ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๙๐ ชุด
กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>