แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชุด
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ