แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่ีองดนตรี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่่ ๒
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ