แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 เลขที่ 101/2557
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ