แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 24 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  16 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะนิติศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะครุศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  9 ม.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักจัดการอาคารและบริเวณ สังกัดกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
  9 ม.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  6 ม.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา
  6 ม.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา
  30 ธ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  30 ธ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
  30 ธ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
  28 ธ.ค. 2559ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  24 ธ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง
  15 ธ.ค. 2559ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2 ส.ค. 2554ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
  21 ธ.ค. 2553ใบสมัครหัวหน้าสำนักงานคณบดี
  12 เม.ย. 2553ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครคณบดี
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
  10 มี.ค. 2553ใบสมัครบุคลากรประจำตามสัญญา
  19 มี.ค. 2553ใบสมัครอาจารย์สัญญาจ้าง
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1