แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
จันทร์, 29 มีนาคม 2553 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาพัฒนาชุมชน และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา