แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
จันทร์, 29 มีนาคม 2553 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
   ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ สาขาวิชาภาษาไทย
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา