แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
จันทร์, 29 มีนาคม 2553 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศเลื่อนวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการศึกษา