แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
จันทร์, 29 มีนาคม 2553 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ สาขาวิชาภาษาไทย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์