แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
จันทร์, 29 มีนาคม 2553 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
   ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ