แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ชุมพร,จ.กระบี่, และศูนย์การศึกษา อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 2/53
ศุกร์, 29 ตุลาคม 2553 เขียนโดย :   ผู้ดูแลระบบ

การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ชุมพร,จ.กระบี่, และศูนย์การศึกษา อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 2/53 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   แจ้งขั้นตอนการเตรียมตัวสอบของผู้สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ วันที่ 2 เมษายน 2558 และสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วัดสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I ของภาคเรียนที่ 1/2557 และวันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.
   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสอบ ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครสอบได้ (ชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติ) http://job3.ocsc.go.th/
   ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ (เกรดเฉลี่ยต่ำ) หรือสนใจสมัครเรียนในสาขาใหม่ สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค. 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี