แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555
จันทร์, 02 เมษายน 2555 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   แจ้งประกาศด่วน ให้นักศึกษาที่จะรายงานตัว วันที่ 2-3 พ.ค. 2558 เข้ายืนยันเลขบัตรประชาชน วันที่ 28-30 เม.ย. 2558 ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถพิมพ์ใบรายงานตัวได้ครับ
   ประกาศ เรื่องกรอกข้อมูลเพื่อรายงานตัวสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558
   การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558