แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์ ปี 1 รหัส 55 ดูรหัสนักศึกษาเพื่อเข้าไปลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
พุธ, 13 มิถุนายน 2555 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   จะประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ในเวลา 15.00 น.
   การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เทอม 2/2557
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐาน และสอบวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558
   การจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวรอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี