25 May 2019   ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพกีฬา สกอ. ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์" จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบัน กว่า 40,000 คน
 
  13 May 2019   บ่าวขุนสาวเล ... นำทีมออกสื่อ NBT สฎ. เตรียมพร้อมเปิดฉาก “ขุนเลเกมส์”
 
  13 May 2019   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรส. จัด KM เน้นพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย
 
  10 May 2019   มรส.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
 
  09 May 2019   ‘มรส.’คว้ารางวัล หน่วยงานมีความพร้อมบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018)
 
  02 May 2019   บ่าวขุน-สาวเล นำทีม มรส. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการล่องใต้วันนี้ ทางช่อง NBT สฎ.