29 เม.ย. 2559   ขอเชิญร่วมนิทรรศการศิลปกรรมศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
 
  23 เม.ย. 2559   การยืนยันเลขบัตรประชาชนและการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานตัวผ่านระบบฯ
 
  21 เม.ย. 2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปี 2559
 
  20 เม.ย. 2559   น.ศ.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ผุดละครเวที ‘พันท้ายนรสิงห์’ เตือนใจคนไทยรักษาสัจจะวาจาและกติกาบ้านเมือง
 
  17 เม.ย. 2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบยื่นความจำนงรับเพิ่มเติม สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 8:30 - 12:30 น
 
  03 เม.ย. 2559   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559


images/stories/sru/banner/l4.jpg