27 ก.พ. 2558   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "คนดังกับหนังสือเล่มโปรด" พบ หลวงไก่ อาร์สยาม
 
  27 ก.พ. 2558   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58"
 
  27 ก.พ. 2558   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 
  22 ก.พ. 2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานและสอบวิชาเฉพาะทาง นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี 2558
 
  16 ก.พ. 2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558
 
  07 ก.พ. 2558   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครเข้าคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี