01 เม.ย. 2558   ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย นาคแถม ที่สามารถครองตำแหน่งชนะเลิศเหรียญทอง ในการเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 ในรุ่น 54 กิโลกรัม ได้สำเร็จ
 
  01 เม.ย. 2558   ขอชี้แจ้งขั้นตอนการเตรียมตัวสอบของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
 
  31 มี.ค. 2558   ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา "มิติใหม่แห่งการสอนวรรณคดีไทย"
 
  16 ก.พ. 2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558
 
  27 ก.พ. 2558   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 
  07 มี.ค. 2558   แจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว กองคลัง และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน