31 พ.ค. 2559   เปิดรับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 8
 
  25 พ.ค. 2559   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 
  25 มี.ค. 2559   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
 
  23 พ.ค. 2559   การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ประจำปี 2559
 
  14 พ.ค. 2559   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ วัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับหักศึกษาชั้นปีที่ 1
 
  11 พ.ค. 2559   ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส 110 ปีชาตกาล


images/stories/sru/banner/l4.jpg