01 ธ.ค. 2559   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ
 
  29 พ.ย. 2559   โครงการห้องสมุดหลังกำแพง 1 ใครโครงการ 9 ความดี ทำดีเพื่อพ่อ
 
  29 พ.ย. 2559   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  21 พ.ย. 2559   ขอเชิญชม นิทรรศการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ชาวเมืองสุราษฎร์ตามรอยพระบาทพระบาทน้อมศาสตร์พระราชา”
 
  21 พ.ย. 2559   ขอเชิญชาว มรส. “รวมพลังแห่งความภักดี” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย. นี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
 
  17 พ.ย. 2559   คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ดำเนินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement)