แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา โควต้า
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย :   ผู้ดูแลระบบ

รับสมัครนักศึกษา โควต้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไ้ด้ที่ http://tabian.sru.ac.th/regis53/admis/

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 3/2557
   ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อสำรอง คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มารายงานตัวเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 18-22 พ.ค. 2558 มีข้อสงสัยติดต่อที่ 086-9477271 นายฉัตรชัย ศิริแสง ผู้ประสานงาน
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) รัับสมัคร วันที่ 7-20 พ.ค. 2558
   ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุได้ที่กองคลัง(หอประชุมวชิราลงกรณ์ ห้องวชิระ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป