แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556
Thursday, 31 October 2013 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556

ครั้งที่

วันที่

ภูมิลำเนาทหาร

1.

11 17 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.

18 – 20 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.

21 22 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดกระบี่

4.

25 26 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดชุมพร

5.

27 28 พฤศจิกายน 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดนราธิวาสและสงขลา

6.

2 3 ธันวาคม 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดพัทลุง , ตรัง และระนอง

7.

16 17 ธันวาคม 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดยะลาและปัตตานี

8.

18 19 ธันวาคม 2556

เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารจังหวัดภูเก็ต , สตูล และพังงา

9.

23 26 ธันวาคม 2556

ภูมิลำเนาทหารจังหวัดอื่น ๆ และนักศึกษาตกค้าง

รายละเอียดให้ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ ข้างล่างนี้