แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน และการสอบ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2556 ด่วน
Thursday, 06 February 2014 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่อง หยุดการเรียนการสอน ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 ให้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 22-23 มกราคม 2257 และให้ขยายการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ขยายวันสอบไปจนถึง 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 และวันสอบ ดังนี้

1. วันหยุดเมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ให้สอนชดเชยในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
2. วันหยุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ให้สอนชดเชยในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
3. วันสอบเดิมวันที่ 24 กุมภาพันธื 2557 จะนำไปสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2557
4. วันสอบเดิมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จะนำไปสอบในวันที่ 7 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบ[PDF]