แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง
Friday, 14 March 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ