แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2557
Tuesday, 29 April 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ