แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6,000 เล่ม
Tuesday, 15 July 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ