แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการประเมินอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เนื่องจากมีนักศึกษาเข้าไปประเมินอาจารย์ยังไม่ครบถ้วน ทางสำนักส่งเสริมฯจึงขอเปิดให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปประเมินอาจารย์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 20-24 ต.ค. 57 เท่านั้น
Thursday, 16 October 2014 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่องการประเมินอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เนื่องจากมีนักศึกษาเข้าไปประเมินอาจารย์ยังไม่ครบถ้วน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทางสำนักส่งเสริมฯจึงขอเปิด การประเมินอาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปประเมินอาจารย์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 20-24 ต.ค. 2557 เท่านั้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยตรงที่สำนักส่งเสริมฯ และโทร 077-355630 หรือ 077-913333 ต่อ 215