แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2558 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา หมดเขตยื่นคำร้องในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
Thursday, 11 December 2014 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2558 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา หมดเขตยื่นคำร้องในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
หลักฐานที่ใช้ประกอบการผ่อนผันฯ
1. สำเนาใบสำคัญทางทหาร (สด.9)  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียก (สด.35)  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ