แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กำหนดรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
Thursday, 08 January 2015 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กำหนดรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัคร 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา

เลือกตั้ง วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

1. บริเวณด้านหน้าคณะครุศาสตร์ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะครุศาสตร์

2. บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะวิทยาการจัดการ

3. ศาลาเรือนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ฯ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

4. บริเวณด้านหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. บริเวณด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะนิติศาสตร์

6. บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นักศึกษาที่ใช้สิทธิ วิทยาลัยนานาชติการท่องเที่ยว และ คณะพยาบาลศาสตร์