แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2557
Wednesday, 11 February 2015 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2557

ให้นักศึกษาไปลงชื่อยืนยันที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558