แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
Wednesday, 25 February 2015 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558