แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร
Tuesday, 07 June 2011 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่
วันที่ 10-26 มิ.ย.54 นี้
ทางเว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
user กับ password เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาของตัวเอง
โหลดคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์