แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ เลขที่ 27/2558
Thursday, 16 April 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ

ขั้นตอนการขอรับเอกสาร เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

http://procurement.sru.ac.th/index.php/th/service/manual-form.html