แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx 2/2557
Thursday, 07 May 2015 Featured เขียนโดย :   Peerapat Prompan


        ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (GED 1003) และลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมออนไลน์ speexx เข้าตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx  ภาคเรียนที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยใช้ รหัสนักศึกษาเป็น "รหัสยืนยันกรอกแบบสอบถาม" คลิกที่นี้เพื่อตอบแบบสอบถาม


ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ