แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx 2/2557
Thursday, 07 May 2015 Featured เขียนโดย :   Peerapat Prompan


        ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (GED 1003) และลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมออนไลน์ speexx เข้าตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx  ภาคเรียนที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยใช้ รหัสนักศึกษาเป็น "รหัสยืนยันกรอกแบบสอบถาม" คลิกที่นี้เพื่อตอบแบบสอบถาม


ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562
   ประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนมีความประพฤติดีและผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-3
   การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   ประกาศรายชื่อรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2