แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการครั้งที่ 2 เลขที่ 40/2558
Friday, 22 May 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ