แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
แจ้งรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
Thursday, 18 June 2015 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

ประกาศจากฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดรายงานตัวเข้าหอพักและจองห้องพักดังนี้

27 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. หอพักหญิงท่าเพชร,หอพักหญิงท่าทอง และหอพักหญิงรัชชประภา
28 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. หอหญิงประภัสสร,หอพักหญิงวิภาวดี หอพักชายไชยาและหอพักชายท่าชนะ


**หมายเหตุ ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพักปีการศึกษา 2558 มาด้วย

ดาวน์โหลด เรื่องประกาศแจ้งรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาปี 1 [PDF File]


ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.081-9708558,081-8944554,077-355685