แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 3 เลขที่ 49/2558
Wednesday, 24 June 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ