แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Thursday, 23 July 2015 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน