แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Wednesday, 19 August 2015 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2558 ณ กองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี