แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้นักศึกษา ทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. เข้าประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 9-25 ก.ย. 2558 นี้เท่านั้น
Wednesday, 09 September 2015 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน