แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักบุคลากร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
Thursday, 22 October 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ