แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่ใช้ยานพาหนะ (รถยนต์ และรถจักรยานยนต์) เข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ http://carstats.sru.ac.th/login.php ตั้งแต่วันนี้ ถึง - 15 ธันวาคม 2558
Friday, 27 November 2015 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่ใช้ยานพาหนะ (รถยนต์ และรถจักรยานยนต์) เข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ http://carstats.sru.ac.th/login.php โดยถ่ายรูปรถ พร้อมป้ายทะเบียนและรูปถ่ายหน้าตรงของนักศึกษา สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง - 15 ธันวาคม 2558